กิจกรรมตักบาตรวันศุกร์ (ศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2562)

ดูภาพกิจกรรม