ดูภาพกิจกรรม

กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสันกำแพง พร้อมกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบ้านสันกำแพง ร่วมศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)