ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีกับเนตรนารีที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 ประเภทเนตรนารีสามัญ และเป็นตัวแทนไปแข่งในระดับภูมิภาคในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 นี้

ดูภาพกิจกรรม