ดูภาพกิจกรรม

ดร.รตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 มาตรวจเยี่ยมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนใหม่ของโรงเรียน