ดูภาพกิจกรรม

ทีมนักฟุตบอลตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านสันกำแพง คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน สบายใจไทยแลนด์ จูเนียร์คัพ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ณ สนามกีฬา SP Sport อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

รุ่นอายุ  12  ปี

 1. เด็กชายบรรหาร เตชะฟอง ป.6/3
 2. เด็กชายรพิพัฒน์ ชัยวงค์แก้ว ป.6/3
 3. เด็กชายชวัลวิทย์ สุจริตธุระการ ป.6/4
 4. เด็กชายณัฐภูมิ ปานนท์ ป.6/6
 5. เด็กชายทวีทรัพย์ สายหล่อ ป.6/6
 6. เด็กชายนัทรพงศ์ ต๊ะเครือ ป.6/6
 7. เด็กชายพุทธิพงศ์ มณีกาศ ป.5/4
 8. เด็กชายณัฎนันท์ อินปั๋น ป.5/6
 9. เด็กชายชัยรัตน์ สุวรรณวาส ป.5/6
 10. เด็กชายวสันต์ กันทา ป.5/4
 11. เด็กชายณัฐกิตต์ งามสอาด ป.5/5
 12. เด็กชายธนดล มูลศรี ป.5/2
 13. เด็กชายธันวา ธรรมศรี ป.5/2
 14. เด็กชายธนกฤต ปินใจ ป.5/2
 15. เด็กชายรภัทกร สุสิคง ป.6/5

ครูผู้ควบคุม : ครูพิสิษฐ์  แก้ววรรณะ