ผู้บริหารและคณะครูร่วมรดน้ำ ดำหัว ท่านศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

ดูภาพกิจกรรม