ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดดอนจั่น มาศึกษาดูงานงานประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งมาส่งคุณครูปิติพงค์ ถิ่นสำโรง ที่ย้ายมาปฏิบัติราชการ

ดูภาพกิจกรรม