พิธีมอบประกาศนีบัตรผู้สำเร็จการศึกษาและอำลาสถาบัน ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561 รุ่น “ดนุสรณ์” วันที่ 17 มีนาคม 2562

>>>พิธีมอบประกาศนีบัตรผู้สำเร็จการศึกษาและอำลาสถาบัน ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561 รุ่น “ดนุสรณ์” วันที่ 17 มีนาคม 2562

พิธีมอบประกาศนีบัตรผู้สำเร็จการศึกษาและอำลาสถาบัน ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561 รุ่น “ดนุสรณ์” วันที่ 17 มีนาคม 2562

พิธีมอบประกาศนีบัตรผู้สำเร็จการศึกษาและอำลาสถาบัน ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561 รุ่น “ดนุสรณ์” วันที่ 17 มีนาคม 2562

ดูภาพกล้อง 1

ดูภาพกล้อง 2

 

2019-03-17T16:07:06+00:0017 มีนาคม 2019|ภาพกิจกรรม|