ท่านผู้อำนวยการฯ มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีกับ ด.ญ.สุรีรัตน์ พัทมาสี ผู้สอบได้คะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 ของจังหวัดเชียงใหม่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 การสอบแข่งขันวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการวิชาวิทยาศาสตร์

>>>ท่านผู้อำนวยการฯ มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีกับ ด.ญ.สุรีรัตน์ พัทมาสี ผู้สอบได้คะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 ของจังหวัดเชียงใหม่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 การสอบแข่งขันวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการวิชาวิทยาศาสตร์

ท่านผู้อำนวยการฯ มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีกับ ด.ญ.สุรีรัตน์ พัทมาสี ผู้สอบได้คะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 ของจังหวัดเชียงใหม่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 การสอบแข่งขันวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการวิชาวิทยาศาสตร์

ท่านผู้อำนวยการฯ มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีกับ ด.ญ.สุรีรัตน์ พัทมาสี ผู้สอบได้คะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 ของจังหวัดเชียงใหม่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 การสอบแข่งขันวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการวิชาวิทยาศาสตร์

ดูภาพกิจกรรม

2019-03-07T10:29:41+00:004 มีนาคม 2019|คนเก่งบ้านสันกำแพง|