การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนอำเภอสันกำแพง “สันกำแพงเกมส์ 2018” ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2561

>>>การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนอำเภอสันกำแพง “สันกำแพงเกมส์ 2018” ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2561

การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนอำเภอสันกำแพง “สันกำแพงเกมส์ 2018” ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2561

การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนอำเภอสันกำแพง “สันกำแพงเกมส์ 2018” ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2561

กล้อง 1 (ชุด 1) บ้านสันกำแพง

ดูภาพกิจกรรม

กล้อง 1 (ชุด 2) บ้านสันกำแพง

ดูภาพกิจกรรม

กล้อง 2 บ้านสันกำแพง

ดูภาพกิจกรรม

กล้อง 3 (หนองโค้ง)

ดูภาพกิจกรรม

กล้อง 4 (สันมะฮกฟ้า)

ดูภาพกิจกรรม

 

 

2019-02-12T14:12:45+00:008 กุมภาพันธ์ 2019|ภาพกิจกรรม|