โรงเรียนบ้านสันกำแพงรับมอบโล่ห์และเกียรติบัตรรางวัลโรงเรียนมาตรฐานสากล World-Class Standard School ณ จังหวัดพะเยา

ดูภาพกิจกรรม