ท่านรองอธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศมาตรวจเยี่ยมโครงการ “ยุวทูตความดี” และมอบอุปกรณ์การเรียนและทุนการศึกษาจำนวน 30,000 บาท

>>>ท่านรองอธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศมาตรวจเยี่ยมโครงการ “ยุวทูตความดี” และมอบอุปกรณ์การเรียนและทุนการศึกษาจำนวน 30,000 บาท

ท่านรองอธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศมาตรวจเยี่ยมโครงการ “ยุวทูตความดี” และมอบอุปกรณ์การเรียนและทุนการศึกษาจำนวน 30,000 บาท

ท่านรองอธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศมาตรวจเยี่ยมโครงการ “ยุวทูตความดี” และมอบอุปกรณ์การเรียนและทุนการศึกษาจำนวน 30,000 บาท

ดูภาพกิจกรรม

2019-01-14T20:17:16+00:0014 มกราคม 2019|ภาพกิจกรรม|