สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบ้านสันกำแพง ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ครั้งที่ 68 ณ จังหวัดพะเยา จำนวน 4 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

>>, ภาพกิจกรรม>สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบ้านสันกำแพง ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ครั้งที่ 68 ณ จังหวัดพะเยา จำนวน 4 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบ้านสันกำแพง ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ครั้งที่ 68 ณ จังหวัดพะเยา จำนวน 4 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบ้านสันกำแพง ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ครั้งที่ 68 ณ จังหวัดพะเยา จำนวน 4 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

ดูภาพกิจกรรม