ท่านผู้อำนวยการฯ มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีกับ ด.ญ.สุรีรัตน์ พัทมาสี ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ของออสเตรเลีย (Australian Mathematics Competition)

>>>ท่านผู้อำนวยการฯ มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีกับ ด.ญ.สุรีรัตน์ พัทมาสี ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ของออสเตรเลีย (Australian Mathematics Competition)

ท่านผู้อำนวยการฯ มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีกับ ด.ญ.สุรีรัตน์ พัทมาสี ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ของออสเตรเลีย (Australian Mathematics Competition)

ท่านผู้อำนวยการฯ มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีกับ ด.ญ.สุรีรัตน์ พัทมาสี ได้ผ่านการเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ของออสเตรเลีย (Australian Mathematics Competition)

ดูภาพกิจกรรม

 

2018-12-24T12:26:59+00:0024 ธันวาคม 2018|คนเก่งบ้านสันกำแพง|