ท่านผู้อำนวยการฯ มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีกับ ด.ญ.สุรีรัตน์ พัทมาสี ได้ผ่านการเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ของออสเตรเลีย (Australian Mathematics Competition)

ดูภาพกิจกรรม