กิจกรรมกีฬาสีประจำปี “บ้านสันกำแพงเกมส์ 2018” 30 พฤศจิกายน 2561

>>>กิจกรรมกีฬาสีประจำปี “บ้านสันกำแพงเกมส์ 2018” 30 พฤศจิกายน 2561

กิจกรรมกีฬาสีประจำปี “บ้านสันกำแพงเกมส์ 2018” 30 พฤศจิกายน 2561

(กล้อง 1) เดินขบวน + พิธีเปิด

ดูภาพกิจกรรม

 

(กล้อง 1) กรีฑาช่วงเช้า

ดูภาพกิจกรรม

 

(กล้อง 1) กรีฑาช่วงบ่าย

ดูภาพกิจกรรม

 

(กล้อง 1) กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ครูและผู้ปกครองนักเรียน

ดูภาพกิจกรรม

 

(กล้อง 1) รับรางวัลและพิธีปิด

ดูภาพกิจกรรม

 

(กล้อง 2) ภาพรวม + เก็บตก

ดูภาพกิจกรรม

 

2018-12-01T11:11:18+00:0030 พฤศจิกายน 2018|ภาพกิจกรรม|