นักเรียนร่วมกิจกรรมในโครงการ “บูรณาการส่งเสริมความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคฯ” ณ อบต.สันกำแพง

>>>นักเรียนร่วมกิจกรรมในโครงการ “บูรณาการส่งเสริมความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคฯ” ณ อบต.สันกำแพง

นักเรียนร่วมกิจกรรมในโครงการ “บูรณาการส่งเสริมความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคฯ” ณ อบต.สันกำแพง

นักเรียนร่วมกิจกรรมในโครงการ “บูรณาการส่งเสริมความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค การออกกำลังกาย เพื่อลดภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน หัวใจ และหลอดเลือดสมอง”

ดูภาพกิจกรรม

2018-11-29T14:31:29+00:0026 พฤศจิกายน 2018|คนเก่งบ้านสันกำแพง|