โรงเรียนบ้านสันกำแพงเป็นเจ้าภาพสถานที่ ในการจัดงาน “ปั่นสองเมือง” เดินทาง เชียงใหม่ – ลำพูน

ดูภาพกิจกรรม