สายชั้น ป.3-4 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในงาน “ชวนชมเสน่ห์ปทุมมา งามเลอค่า จากป่าสู่เมือง” ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

>>>สายชั้น ป.3-4 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในงาน “ชวนชมเสน่ห์ปทุมมา งามเลอค่า จากป่าสู่เมือง” ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

สายชั้น ป.3-4 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในงาน “ชวนชมเสน่ห์ปทุมมา งามเลอค่า จากป่าสู่เมือง” ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

สายชั้น ป.3-4 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในงาน “ชวนชมเสน่ห์ปทุมมา งามเลอค่า จากป่าสู่เมือง” ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ดูภาพกิจกรรม

2018-09-03T06:23:40+00:0030 สิงหาคม 2018|ภาพกิจกรรม|