การอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาหลักสูตร “รักษ์เชียงใหม่ สู่การจัดการศึกษาที่ยั่งยืน” และการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560

>>>การอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาหลักสูตร “รักษ์เชียงใหม่ สู่การจัดการศึกษาที่ยั่งยืน” และการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560

การอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาหลักสูตร “รักษ์เชียงใหม่ สู่การจัดการศึกษาที่ยั่งยืน” และการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560

การอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาหลักสูตร “รักษ์เชียงใหม่ สู่การจัดการศึกษาที่ยั่งยืน” และการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560

ดูภาพกิจกรรม

2018-06-17T14:21:12+00:0016 มิถุนายน 2018|ภาพกิจกรรม|