บรรยากาศพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

ดูภาพกิจกรรม