บรรยากาศการประกวดระเบียบแถว กองลูกเสือ เนตรนารี ตามโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือ มีระเบียบแถววินัยในสังคม โดย สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูภาพกิจกรรม