สภานักเรียนนำนักเรียนที่เรียนปรับพื้นฐานร่วมอนุรักษ์ประเพณีปีใหม่เมือง รดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหารและคุณครูโรงเรียนบ้านสันกำแพง

>>>สภานักเรียนนำนักเรียนที่เรียนปรับพื้นฐานร่วมอนุรักษ์ประเพณีปีใหม่เมือง รดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหารและคุณครูโรงเรียนบ้านสันกำแพง

สภานักเรียนนำนักเรียนที่เรียนปรับพื้นฐานร่วมอนุรักษ์ประเพณีปีใหม่เมือง รดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหารและคุณครูโรงเรียนบ้านสันกำแพง

สภานักเรียนนำนักเรียนที่เรียนปรับพื้นฐานร่วมอนุรักษ์ประเพณีปีใหม่เมือง รดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหารและคุณครูโรงเรียนบ้านสันกำแพง

ดูภาพกิจกรรม

2018-04-11T21:59:02+00:0011 เมษายน 2018|ภาพกิจกรรม|