พิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาและอำลาสถาบัน ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2560 รุ่น “สวนิต” วันที่ 18 มีนาคม 2561

>>>พิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาและอำลาสถาบัน ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2560 รุ่น “สวนิต” วันที่ 18 มีนาคม 2561

พิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาและอำลาสถาบัน ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2560 รุ่น “สวนิต” วันที่ 18 มีนาคม 2561

พิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาและอำลาสถาบัน ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2560 รุ่น “สวนิต” วันที่ 18 มีนาคม 2561

ดูภาพกิจกรรม (กล้อง 1)

ดูภาพกิจกรรม (กล้อง 2)

2018-04-03T10:23:41+00:0018 มีนาคม 2018|ภาพกิจกรรม|