พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการ “การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน” D.A.R.E. Thailand ภาคเรียนที่ 2/2560

>>>พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการ “การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน” D.A.R.E. Thailand ภาคเรียนที่ 2/2560

พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการ “การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน” D.A.R.E. Thailand ภาคเรียนที่ 2/2560

พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการ “การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน” D.A.R.E. Thailand ภาคเรียนที่ 2/2560

 

2018-03-12T22:42:06+00:009 มีนาคม 2018|ภาพกิจกรรม|