ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเกียรติบัตรในกิจกรรมประกวดโครงงานบูรณาการ ประจำภาคเรียนที่ 1/2560

>>>ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเกียรติบัตรในกิจกรรมประกวดโครงงานบูรณาการ ประจำภาคเรียนที่ 1/2560

ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเกียรติบัตรในกิจกรรมประกวดโครงงานบูรณาการ ประจำภาคเรียนที่ 1/2560

ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเกียรติบัตรในกิจกรรมประกวดโครงงานบูรณาการ ประจำภาคเรียนที่ 1/2560

ผลการประกวดแต่ละรายการดังนี้

ชั้นประถมศึกษาปีที่  1

ชนะเลิศ

ขวดสารพัดประโยชน์

ชั้น ป.1/6

รองชนะเลิศอันดับ 1

กล่องดินสอนแสนสวย

ชั้น ป.1/1

รองชนะเลิศอันดับ 2

หลอดกาแฟเพื่อสุขภาพ

ชั้น ป.1/3

ชมเชย

แกนกระดาษสารพัดประโยชน์

ชั้น ป.1/1

ชมเชย

กระถางปลูกต้นไม้

ชั้น ป.1/4

ชมเชย

กล่องกระดาษสารพัดประโยชน์

ชั้น ป.1/7

ชมเชย

กล่องดินสอแสนสวย

ชั้น ป.1/8

ชั้นประถมศึกษาปีที่  2

ชนะเลิศ

ผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นอับจากสมุนไพร

ชั้น ป.2/6

รองชนะเลิศอันดับ 1

ดอกไม้เก็บรูป

ชั้น ป.2/1

รองชนะเลิศอันดับ 2

หงษ์ตัวน้อย

ชั้น ป.2/8

ชมเชย

กระเช้าดินสอ

ชั้น ป.2/2

ชมเชย

กล่องดินสอแฟนซี

ชั้น ป.2/3

ชมเชย

ดอกบัวสวรรค์

ชั้น ป.2/4

ชมเชย

ออมสินหมูแสนดี

ชั้น ป.2/7

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3

ชนะเลิศ

FLOWER  LAMP

ชั้น ป.3/6

รองชนะเลิศอันดับ 1

ออมสินจากขวดน้ำ

ชั้น ป.3/2

รองชนะเลิศอันดับ 2

กล่องสร้างสรรค์

ชั้น ป.3/4

ชมเชย

เศษผ้าแสนสุข

ชั้น ป.3/1

ชมเชย

ขวดแปลงร่าง

ชั้น ป.3/3

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4

ชนะเลิศ

พานพุ่มจากซองกระดาษถ่ายเอกสาร

ชั้น ป.4/6

รองชนะเลิศอันดับ 1

พวงกุญแจแฟนซี

ชั้น ป.4/4

รองชนะเลิศอันดับ 2

กระถางลดโลกร้อน

ชั้น ป.4/1

ชมเชย

โคมไฟจากเศษกระดาษ

ชั้น ป.4/2

ชมเชย

ตะกร้าจากกล่องนม

ชั้น ป.4/3

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5

ชนะเลิศ

ตะกร้าสวยจากระดาษ

ชั้น ป.5/6

รองชนะเลิศอันดับ 1

โคมไฟหรรษา

ชั้น ป.5/3

รองชนะเลิศอันดับ 2

ต้นไม้จากถุงนมสุดเก๋

ชั้น ป.5/1

ชมเชย

ดอกไม้สุดเจ๋ง

ชั้น ป.5/2

ชมเชย

บ้านฟรุ้งฟริ้ง

ชั้น ป.5/4

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5

ชนะเลิศ ดอกไม้จากขวดพลาสติกส่องแสง

ชั้น ป.6/6

รองชนะเลิศอันดับ 1 โคมไฟจากแก้วกระดาษ

ชั้น ป.6/1

รองชนะเลิศอันดับ 2 โคมไฟจากระดาษเหลือใช้

ชั้น ป.6/4

ชมเชย

ตุ๊กตาจากเศษผ้า

ชั้น ป.6/2

ชมเชย

โคมไฟจากกระดาษเหลือใช้

ชั้น ป.6/4

ห้องเรียน  MEP  ช่วงชั้นที่ 1

ชนะเลิศ

Color For Eggs  Shell Project 

ชั้น ป.2/5

รองชนะเลิศอันดับ 1

Pencil Dispenser Mode From Straws Project

ชั้น ป.3/1

รองชนะเลิศอันดับ 2

Pencil Dispenser From Toilet Paper Roll Project

ชั้น ป.3/5

ชมเชย

Straw Caterpillar

ชั้น ป.1/5

ชยเชย

Kwad Kae Kai Project

ชั้น ป.2/5

ห้องเรียน  MEP  ช่วงชั้นที่ 2

ชนะเลิศ

Candlestick Project

ชั้น ป.5/5

รองชนะเลิศอันดับ 1

Pencil  Storage box from the tissue core Project

ชั้น ป.6/5

รองชนะเลิศอันดับ 2

Flower Pot Project

ชั้น ป.5/5

ชมเชย

Magic Flower Project

ชั้น ป.4/5

ชมเชย

Fantasy  Pot

ชั้น ป.4/5

ชมเชย

Amazing  vase

ชั้น ป.6/5

2017-10-06T18:23:32+00:005 ตุลาคม 2017|คนเก่งบ้านสันกำแพง|