เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 25 ก.ค.60 ที่ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบช.ภ.5 พร้อมคณะแม่บ้านตำรวจ พล.ต.ต.สรายุทธ สงวนโภคัย ผบก.ภ.จว. เชียงใหม่ พร้อม จนท.ตำรวจทุก สภ.ใน จ.เชียงใหม่ ได้ร่วมกันเปิดโครงการอบรมเยาวชนพิทักษ์ไทย รุ่นที่ 6 โดยมีการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบจาก 38 สถานีตำรวจภูธร ใน จ.เชียงใหม่ กว่า 320 คน เข้าร่วมการฝึกอบรมตลอด 4 วัน พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบช.ภ.5 เปิดเผยว่ากิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นอีกบทบาทหน้าที่หนึ่งของตำรวจในการที่จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีส่วนร่วม ในการปกป้องตนเอง และสังคม ชุมชน เกิดความตระหนักและภาคภูมิใจ ดังนั้นกระแสการปฏิรูปตำรวจ ที่กำลังได้รับความสนใจนั้น จึงเป็นสิ่งที่ดี เพราะเมื่อตำรวจมีศักยภาพมากขึ้น ประชาชนก็ จะได้รับความอุ่นใจ ปลอดภัยและได้รับการดูแลยิ่งขึ้น

การฝึกอบรมเยาวชนพิทักษ์โลก ซึ่งจัดขึ้นทั่วประเทศ ทั้งหมด 9 ภาค ที่ตำรวจภูธรภาค 5 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 วันที่ 24-27 ก.ค.60 ณ ศูนย์พัฒนาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เพื่อการปลูกจิตสำนึกที่ดีให้เด็กและเยาวชนที่มีอายุ ระหว่าง 8 – 14 ปี จำนวน 320 คน จากโรงเรียนในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ได้แก่ โรงเรียนมาร์มาล่าวิชัยวิทยา โรงเรียนบ้านหนองโค้ง โรงเรียนบ้านสันกำแพง โครงการอบรมเยาวชนพิทักษ์โลก ครั้งนี้เป็นการให้ความรู้กับเยาวชนในการปกป้องตนเอง ให้เกิดความปลอดภัยจากปัญหาสังคม อาทิ ปัญหายาเสพติด การทะเลาะวิวาท การใช้ความรุนแรง การตกเป็นเหยื่อภัย Social media เป็นต้น

โดยมีวิทยาการที่เป็นตำรวจ จากสมาคมแม่บ้านตำรวจ จำนวน 13 นาย ของ ภ.จว.เชียงใหม่ อีก 24 นาย จากอีก 7 ภ.จว.ที่เหลือ อีก 14 นาย รวมจำนวนวิทยากรทั้งสิ้น 51 นาย จะสอนวิชาการป้องกันตัว การฝึกเอาตัวรอดจากภัยสังคมรูปแบบต่างๆ ฝึกการช่วยเหลือคนในชุมชน สังคม สร้างจิตสำนึก กล่อมเกลาจิตใจด้วยกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ที่ไม่มีในห้องเรียน ผ่านบทเพลง เกมส์ การแสดง เพื่อให้เยาวชนมีประสบการณ์ตรงจากการคิด วางแผน และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง พัฒนาไปเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศในอนาคต ให้เกิดความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ สร้างความมีระเบียบวินัย และคำนึงถึงประโยชน์โดยรวมของประเทศ

โดยในครั้งนี้ ตำรวจภาค 5 ได้รับความห่วงใยจาก พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. และ ดร.บุษบา ชัยจินดา ภริยา ผบ.ตร. ในนามนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ พร้อมทั้งแม่บ้านตำรวจจากภาคอื่น ที่เดินทางมาพร้อมกันนี้ โดยมี นางนิตา ประเสริฐศักดิ์ ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภาค 5 ร่วมเยี่ยมเยือนให้ขวัญและกำลังใจกับตำรวจภูธรในพื้นที่ห่างไกล โดยในวันที่ 27 ก.ค.ก่อนที่จะมาให้โอวาทกับเยาวชนตามโครงการนี้ จะได้ไปมอบสิ่งของเพื่อบำรุงขวัญตำรวจ ที่ปฏิบัติหน้าที่ใน สภ.แม่ออน ซึ่งเป็นหนึ่งใน สภ.ในสังกัดตำรวจภาค 5 ที่อยู่ในพื้นที่อันห่างไกล และยังขาดกำลังพล และขาดแคลนอุปกรณ์ และงบประมาณในการบริหารจัดการ

ซึ่งตำรวจภาค 5 ความคาดหวังว่าจากการที่สภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ (สปท.) ได้ผ่านการอนุมัติในหลักการ เรื่องการปฏิรูประบบงบประมาณกิจการตำรวจ ให้เพิ่มอัตรากำลังพล และปรับค่าตอบแทนต่างๆให้เหมาะสม เพื่อเพิ่มประ สิทธิภาพขวัญกำลังใจตำรวจในการปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับความปลอดภัยของประชาชน ตามแนวทางการปฏิรูปตำรวจ จะทำให้ประชาชนได้รับการดูแลดียิ่งขึ้น

ที่มา : http://www.chiangmainews.co.th/page/archives/615749