พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายอำเภอสันกำแพง

>>>พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายอำเภอสันกำแพง

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายอำเภอสันกำแพง

2017-06-30T15:28:44+00:00 30 มิถุนายน 2017|ภาพกิจกรรม|