นักเรียนโรงเรียนบ้านสันกำแพงได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ และรางวัลอื่นๆ

>>>นักเรียนโรงเรียนบ้านสันกำแพงได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ และรางวัลอื่นๆ

นักเรียนโรงเรียนบ้านสันกำแพงได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ และรางวัลอื่นๆ

ในวันศุกร์ ที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ วัดป่าตึง (หลวงปู่หล้า) ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่ โดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประกวดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งโรงเรียนบ้านสันกำแพงได้ส่งตัวแทนนักเรียนไปเข้าร่วมกิจกรรม และได้รับรางวัล ดังนี้

การแข่งขันการตอบปัญหาธรรมะ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 1,200 บาท นักเรียนที่เข้าร่วม มีดังนี้

  1. เด็กชายศุภกฤต  อาจสร้อย

การแข่งขันการตอบปัญหาธรรมะ ได้รับรางวัล ชมเชย ได้รับเงินรางวัล 800 บาท นักเรียนที่เข้าร่วม มีดังนี้

  1. เด็กหญิงรวิสรา  ก้อนแก้ว

การแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท นักเรียนที่เข้าร่วม มีดังนี้

  1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บูรณะพิมพ์  ป.6/6
  2. เด็กหญิงภัคพร  คำพิชัย ป.6/2
  3. เด็กหญิงกุลปรียา  อุดมเดชาภักดี  ป.6/2
  4. เด็กหญิงญาดาวดี  สมเครื่อง  ป.6/2
2017-06-19T21:19:36+00:00 19 มิถุนายน 2017|คนเก่งบ้านสันกำแพง|