มูลนิธิไทยคม จัดโครงการอบรมการทำหนังสั้น เพื่อพัฒนาทักษะ Story Telling ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม และค้นหาความสามารถตามความถนัดของเยาวชน โดยใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตทุกขั้นนตอน 

การทำความดี ที่ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นภาพยนตร์สั้น เป็นผลงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากพวกเขาเข้าอบรมในโครงการทำภาพยนต์สั้นจากมูลนิธิไทยคม ซึ่งถ่ายทอดความรู้ และพัฒนาทักษะ Story Telling หรือการบอกเล่าเรื่องราว

แม้เยาวชนกลุ่มนี้จะอยู่เพียงชั้นประถมศึกษา แต่พวกเขาก็สามาเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีจากสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต ไม่เพียงเท่านั้น นี่ยังเป็นการเรียนรู้แบบใหม่ในโลกยุคดิจิตอล  

เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการทำภาพยนต์สั้น บอกว่า รู้สึกสนุกกับการผลิตชิ้นงาน และบางคนค้นพบว่า สิ่งที่ตนเองชอบและถนัดคืออะไร

การสร้างภาพยนต์สั้นขึ้นมาหนึ่งเรื่อง ยังช่วยให้เยาวชนรู้จักการประยุกต์ใช้ความรู้หลากหลายวิชา สร้างทักษะโดยการลงมือปฏิบัติ รวมถึงวิธีการคิด และถ่ายทอดออกมาเป็นภาพยนต์ เพื่อให้ผู้ชมเข้าใจสิ่งที่ต้องการนำเสนอ

นายปณชัย ไตรศรี ผู้จัดโครงการมูลนิธิไทยคม ยอมรับว่า การฝึกฝนกระบวนความคิดของเยาวชน ถ่ายทอดออกมาเป็นภาพยนต์ ไม่เป็นเพียงให้ความสนุกสนานเท่านั้น แต่ยังเป็นการฝึกนำความรู้ในห้องเรียนมาสอดแทรกในกระบวนการผลิตด้วย เช่นการใช้ภาษาให้ถูกต้อง

โครงการอบรมการทำภาพยนตร์สั้น พัฒนาทักษะ Story Telling ของมูลนิธิไทยคม ถือเป็นฝึกฝนให้เยาวชนรู้จักการนำเสนอ มุมมอง และความคิดของตัวเอง ในรูปแบบใหม่ ที่ไม่ใช่การทำรายงานบนกระดาษแบบเดิมๆ ซึ่งพวกเค้าสามารถนำเอาประสบการณ์นี้ ไปต่อยอดในอนาคตได้ 

ที่มา : http://news.voicetv.co.th/thailand/512518.html