Monthly Archives: ตุลาคม 2021

>>>ตุลาคม

ประกาศโรงเรียนบ้านสันกำแพง เรื่อง เลื่อนการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างเอกปฐมวัย และเอกพลศึกษา

2021-10-25T16:08:35+07:0025 ตุลาคม 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประกาศโรงเรียนบ้านสันกำแพง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างเอกปฐมวัย และเอกพลศึกษา

2021-10-25T15:51:45+07:0025 ตุลาคม 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ทฤษฎี Constructionism ระหว่างโรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนาและโรงเรียนบ้านสันกำแพง

2021-10-25T20:10:44+07:0024 ตุลาคม 2021|ภาพกิจกรรม|

ประกาศโรงเรียนบ้านสันกำแพง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง (วิชาเอก ปฐมวัย และวิชาเอกพลศึกษา)

2021-10-18T17:11:41+07:0018 ตุลาคม 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|

บรรยากาศการต้อนรับนางสาวทิพย์หทัย ทดเพชร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันกำแพง ที่ย้ายมารับตำแหน่ง

2021-10-12T18:42:13+07:0012 ตุลาคม 2021|ภาพกิจกรรม|

เยาวชนคนเก่งบ้านสันกำแพง ” รางวัลเยาวชนต้นแบบวัฒนธรรมนครพิงค์ ประจำปี 2564 ” จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ วัดป่าตาล จังหวัดเชียงใหม่ และบ้านสืบสานวัฒนธรรมล้านนา อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ และเยาวชนตัวอย่างที่ดี ของโรงเรียนบ้านสันกำแพง

2021-10-25T20:20:25+07:001 ตุลาคม 2021|คนเก่งบ้านสันกำแพง|