Daily Archives: 23 กันยายน 2021

โครงการ “ตามรอยเท้าพ่อ : สุขทั้งผู้ให้และผู้รับ” สร้างสรรค์ผลงานระหว่าง เดือนกรกฎาคม ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวุฒิ ร่วมฤดีกูล

2021-09-28T13:05:36+07:0023 กันยายน 2021|ภาพกิจกรรม|

บรรยากาศงาน “กษิณายุมุทิตาจิต อำเภอสันกำแพง” วันที่ 23 กันยายน 2564 ณ วัดร้องวัวแดง

2021-09-25T00:18:40+07:0023 กันยายน 2021|ภาพกิจกรรม|