กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ “ครูผู้ทรงคุณค่า” ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอสันกำแพง ปี 2564 โดยสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอสันกำแพง

2021-09-25T00:04:47+07:0022 กันยายน 2021|ภาพกิจกรรม|