โรงเรียนบ้านสันกำแพง ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการกฤติกา คงชม รองผู้อำนวยการท่านใหม่ โดยมีผู้อำนวยการสุมน ถาเตรียม และคณะครูจากโรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) มาส่งพร้อมกับแสดงความยินดี แก่รองผู้อำนวยการท่านใหม่

2021-09-09T20:02:03+07:009 กันยายน 2021|ภาพกิจกรรม|