Monthly Archives: กันยายน 2021

>>>กันยายน

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงปัณณ์ณัช แสงศรี โรงเรียนบ้านสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ในระดับประเทศ รางวัล “วัฒนคุณาธร” ประจำปีงบประมาณ 2564

2021-10-06T17:04:11+07:0025 กันยายน 2021|คนเก่งบ้านสันกำแพง, ภาพกิจกรรม|

โครงการ “ตามรอยเท้าพ่อ : สุขทั้งผู้ให้และผู้รับ” สร้างสรรค์ผลงานระหว่าง เดือนกรกฎาคม ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวุฒิ ร่วมฤดีกูล

2021-09-28T13:05:36+07:0023 กันยายน 2021|ภาพกิจกรรม|

บรรยากาศงาน “กษิณายุมุทิตาจิต อำเภอสันกำแพง” วันที่ 23 กันยายน 2564 ณ วัดร้องวัวแดง

2021-09-25T00:18:40+07:0023 กันยายน 2021|ภาพกิจกรรม|

กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ “ครูผู้ทรงคุณค่า” ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอสันกำแพง ปี 2564 โดยสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอสันกำแพง

2021-09-25T00:04:47+07:0022 กันยายน 2021|ภาพกิจกรรม|

โรงเรียนบ้านสันกำแพง ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการกฤติกา คงชม รองผู้อำนวยการท่านใหม่ โดยมีผู้อำนวยการสุมน ถาเตรียม และคณะครูจากโรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) มาส่งพร้อมกับแสดงความยินดี แก่รองผู้อำนวยการท่านใหม่

2021-09-09T20:02:03+07:009 กันยายน 2021|ภาพกิจกรรม|