Monthly Archives: สิงหาคม 2021

>>>สิงหาคม

โรงเรียนบ้านสันกำแพง ขอแสดงความยินดี กับ ด.ญ.ปัณณ์ณัช แสงศรี นักเรียนชั้นป.4/5 และ ด.ญ.ฐิติรัตน์ เรืองแจ่ม นักเรียนชั้น ป. 6/5 นักเรียนโรงเรียนบ้านสันกำแพง ที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ และคนดีศรีแผ่นดิน ประจำปี 2564

2021-08-25T14:55:51+07:0025 สิงหาคม 2021|ภาพกิจกรรม|

ขอแสดงความยินดี กับ ประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2564 นางสาวภีมภณัชชา ฏานอรรคนโยธิน

2021-08-24T09:29:14+07:0021 สิงหาคม 2021|ภาพกิจกรรม|

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านสันกำแพง ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 13 สิงหาคม 2564 นำโดยท่านอภิชาติ รัตนยรรยง ประธานกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน และผู้ทรงคุณวุฒิ

2021-08-18T23:31:14+07:0013 สิงหาคม 2021|ภาพกิจกรรม|

โรงเรียนบ้านสันกำแพง ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษาตามประเพณี ณ วัดสันกำแพงหลวง วัดสันใต้ และวัดโรงธรรมสามัคคี

2021-08-18T23:34:27+07:0013 สิงหาคม 2021|ภาพกิจกรรม|