Monthly Archives: กุมภาพันธ์ 2021

>>>กุมภาพันธ์

กิจกรรมมอบรางวัลการแข่งขันทักษะภาษาจีน เนื่องในวันตรุษจีน ประจำปีการศึกษา 2563

2021-02-19T10:05:46+07:0019 กุมภาพันธ์ 2021|ภาพกิจกรรม|

คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนร่วมแสดงความยินดีกับ นายสมหวัง ดวงปัน ในโอกาสดำรงตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนบ้านเมืองก๊ะ สพป.เชียงใหม่ เขต 2

2021-02-20T07:39:51+07:0017 กุมภาพันธ์ 2021|ภาพกิจกรรม|

ด.ญ.ปัณณ์ณัช แสงศรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 โรงเรียนบ้านสันกำแพง เข้ารับสัมภาษณ์ ในรายการ Teen Idol FM100 เสียงสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้นแบบตัวอย่าง ของเยาวชนคนรุ่นใหม่ทางด้านศิลปวัฒนธรรมไทย

2021-03-13T15:51:55+07:009 กุมภาพันธ์ 2021|คนเก่งบ้านสันกำแพง, ภาพกิจกรรม|

โรงเรียนบ้านสันกำแพงประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น อ.2 และชั้น ป. 1 ปีการศึกษา 2564

2021-02-09T10:22:30+07:009 กุมภาพันธ์ 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประกาศโรงเรียนบ้านสันกำแพง รับสมัครครูเอกปฐมวัยจำนวน 1 ตำแหน่ง

2021-02-09T10:27:28+07:001 กุมภาพันธ์ 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|