Yearly Archives: 2021

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตามตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอสันกำแพง

2021-11-21T11:05:48+07:0020 พฤศจิกายน 2021|ภาพกิจกรรม|

คณะผู้บริหารและคณะครูร่วมต้อนรับ นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านสันกำแพง

2021-11-21T11:01:36+07:0020 พฤศจิกายน 2021|ภาพกิจกรรม|

ประกาศโรงเรียนบ้านสันกำแพง เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาเอกพลศึกษา

2021-11-09T09:26:32+07:009 พฤศจิกายน 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประกาศโรงเรียนบ้านสันกำแพง เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย

2021-11-09T09:28:04+07:009 พฤศจิกายน 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประกาศโรงเรียนบ้านสันกำแพง เรื่อง เลื่อนการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างเอกปฐมวัย และเอกพลศึกษา

2021-10-25T16:08:35+07:0025 ตุลาคม 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประกาศโรงเรียนบ้านสันกำแพง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างเอกปฐมวัย และเอกพลศึกษา

2021-10-25T15:51:45+07:0025 ตุลาคม 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ทฤษฎี Constructionism ระหว่างโรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนาและโรงเรียนบ้านสันกำแพง

2021-10-25T20:10:44+07:0024 ตุลาคม 2021|ภาพกิจกรรม|

ประกาศโรงเรียนบ้านสันกำแพง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง (วิชาเอก ปฐมวัย และวิชาเอกพลศึกษา)

2021-10-18T17:11:41+07:0018 ตุลาคม 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|

บรรยากาศการต้อนรับนางสาวทิพย์หทัย ทดเพชร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันกำแพง ที่ย้ายมารับตำแหน่ง

2021-10-12T18:42:13+07:0012 ตุลาคม 2021|ภาพกิจกรรม|