Yearly Archives: 2021

กิจกรรมมอบรางวัลการแข่งขันทักษะภาษาจีน เนื่องในวันตรุษจีน ประจำปีการศึกษา 2563

2021-02-19T10:05:46+07:0019 กุมภาพันธ์ 2021|ภาพกิจกรรม|

คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนร่วมแสดงความยินดีกับ นายสมหวัง ดวงปัน ในโอกาสดำรงตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนบ้านเมืองก๊ะ สพป.เชียงใหม่ เขต 2

2021-02-20T07:39:51+07:0017 กุมภาพันธ์ 2021|ภาพกิจกรรม|

ด.ญ.ปัณณ์ณัช แสงศรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 โรงเรียนบ้านสันกำแพง เข้ารับสัมภาษณ์ ในรายการ Teen Idol FM100 เสียงสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้นแบบตัวอย่าง ของเยาวชนคนรุ่นใหม่ทางด้านศิลปวัฒนธรรมไทย

2021-02-09T19:39:50+07:009 กุมภาพันธ์ 2021|ภาพกิจกรรม|

โรงเรียนบ้านสันกำแพงประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น อ.2 และชั้น ป. 1 ปีการศึกษา 2564

2021-02-09T10:22:30+07:009 กุมภาพันธ์ 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประกาศโรงเรียนบ้านสันกำแพง รับสมัครครูเอกปฐมวัยจำนวน 1 ตำแหน่ง

2021-02-09T10:27:28+07:001 กุมภาพันธ์ 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|

พิธีเชิดชูเกียรติข้าราชการครูแลบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น เนื่องในโอกาสวันครู 2564 “ครูวิถีใหม่ ใส่ใจดิจิทัล สร้างสรรค์คุณธรรม ประจำชาติ” อำเภอสันกำแพง

2021-02-20T07:50:46+07:0029 มกราคม 2021|ภาพกิจกรรม|

ประกาศโรงเรียนบ้านสันกำแพง เรื่อง แจ้งปิดสถานศึกษาเป็นเหตุพิเศษ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 15 มกราคม 2564 รวม 5 วัน หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

2021-01-08T18:32:45+07:008 มกราคม 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|