Daily Archives: 24 ธันวาคม 2020

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งคว้าถ้วยเกียรติยศ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในการแข่งขันคำคม

2020-12-25T05:08:45+07:0024 ธันวาคม 2020|ภาพกิจกรรม|

ประกาศผลการเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 และภาพบรรยากาศการเลือกตั้งประธานนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ ลดการใช้กระดาษ บัตรเสียเป็น 0

2020-12-25T05:53:49+07:0024 ธันวาคม 2020|ภาพกิจกรรม|