Monthly Archives: พฤศจิกายน 2020

>>>พฤศจิกายน

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บูรณาการ Constructionism 1/2563 (สายชั้น ป.2,4,6)

2020-11-09T04:54:43+07:006 พฤศจิกายน 2020|ภาพกิจกรรม|

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บูรณาการ Constructionism 1/2563 (สายชั้น ป.1,3,5)

2020-11-09T04:47:17+07:005 พฤศจิกายน 2020|ภาพกิจกรรม|

กิจกรรมการประกวดแข่งขันโครงงานบูรณาการ ภาคเรียนที่ 1/2563

2020-11-09T04:44:11+07:004 พฤศจิกายน 2020|ภาพกิจกรรม|

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่ 5/2563

2020-11-09T05:30:46+07:003 พฤศจิกายน 2020|ภาพกิจกรรม|