ผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนบ้านเกาะหลีเป๊ะ มาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎี Constructionism

2020-10-09T14:46:51+07:008 ตุลาคม 2020|ภาพกิจกรรม|