Monthly Archives: สิงหาคม 2020

>>>สิงหาคม

คณะครูร่วมจัดนิทรรศการผลงานของโรงเรียนในการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Coding) และสะเต็มศึกษา (STEM Education)

2020-09-02T16:03:28+07:0031 สิงหาคม 2020|ภาพกิจกรรม|

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านสันกำแพง ศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

2020-09-02T21:13:04+07:0021 สิงหาคม 2020|ภาพกิจกรรม|

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านสันกำแพง ศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สพป.กาญจนบุรี เขต 1

2020-09-02T21:07:27+07:0020 สิงหาคม 2020|ภาพกิจกรรม|

ประกาศโรงเรียนบ้านสันกำแพง เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยามรักษาการณ์ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 -26 สิงหาคม 2563

2020-08-19T10:11:36+07:0019 สิงหาคม 2020|ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนทุนต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2563

2020-08-16T05:16:13+07:008 สิงหาคม 2020|ภาพกิจกรรม|