Monthly Archives: กรกฎาคม 2020

>>>กรกฎาคม

ผู้บริหารและคณะครู ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมประชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมอำเภอสันกำแพง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติอำเภอสันกำแพง

2020-07-29T08:48:24+07:0028 กรกฎาคม 2020|ภาพกิจกรรม|

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านสันกำแพง เข้าร่วมพิธีคำถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

2020-07-24T16:14:01+07:0024 กรกฎาคม 2020|ภาพกิจกรรม|

การนำเสนอสรุปงานบูรณาการ ภาคเรียนที่ 2/2562 และนำเสนอขอบเขตงานในภาคเรียนที่ 1/2563

2020-08-16T05:27:23+07:0024 กรกฎาคม 2020|ภาพกิจกรรม|

โครงการพัฒนาทักษะด้านดนตรีของนักเรียน จัดโดยกลุ่มสาระดนตรี-นาฏศิลป์ ระหว่างวันที่ 18 ก.ค. – 5 ก.ย. 2563 โดยได้รับงบสนับสนุนจากเทศบาลตำบลสันกำแพง

2020-07-21T05:06:55+07:0018 กรกฎาคม 2020|ภาพกิจกรรม|

กำนัน ยงยุทธ ก๋าตุ้ย (อดีตกำนันตำบลสันกำแพง) ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านสันกำแพง ได้นำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ การสนับสนุน ของนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ บริจาคมอบ ให้แก่ โรงเรียนบ้านสันกำแพง จำนวน 80 ขวด

2020-07-17T15:01:27+07:0015 กรกฎาคม 2020|ภาพกิจกรรม|

คณะครูและนักเรียนโรงเรียน พร้อมทั้งตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดโรงธรรม วัดสันใต้ และวัดสันเหนือ อ.สันกำแพง

2020-07-04T12:19:36+07:003 กรกฎาคม 2020|ภาพกิจกรรม|