ท่านผู้บริหารและศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มาตรวจเยี่ยมสถานศึกษา และการเยี่ยมบ้านนักเรียนในการเตรียมความพร้อมจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 ครั้งที่ 1

2020-05-27T21:11:39+07:0027 พฤษภาคม 2020|ภาพกิจกรรม|