Monthly Archives: กุมภาพันธ์ 2020

>>>กุมภาพันธ์

นักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2562 ทัศนศึกษาต่างจังหวัด ระหว่างวันที่ 22-24 ก.พ. 2563

2020-03-06T10:09:14+07:0024 กุมภาพันธ์ 2020|ภาพกิจกรรม|

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการยกระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ

2020-06-22T15:13:37+07:0023 กุมภาพันธ์ 2020|ภาพกิจกรรม|

กิจกรรมจิตอาสาสร้างสรรค์ประโยชน์เพื่อสังคมและทัศนศึกษาแหล่งเรียน

2020-02-19T21:26:40+07:0018 กุมภาพันธ์ 2020|ภาพกิจกรรม|

ด.ญ.วิจิตรา แสงศรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านสันกําแพง ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนแสดงรํา “ฉุยฉายพราหมณ์” ในงานเลี้ยงต้อนรับ ท่านประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และคณะศึกษาธิการทั่วประเทศ ณ ห้องสวรรคโลก โรงแรมคุ้มภูคํา

2020-02-15T06:16:25+07:0013 กุมภาพันธ์ 2020|ภาพกิจกรรม|

การประชุม North Constructionism และท่านพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา มาเยี่ยมโรงเรียนบ้านสันกำแพง

2020-02-10T21:07:36+07:008 กุมภาพันธ์ 2020|ภาพกิจกรรม|

การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนอำเภอสันกำแพง “สันกำแพงเกมส์ 2019” ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2562

2020-02-09T18:47:55+07:007 กุมภาพันธ์ 2020|ภาพกิจกรรม|

บรรยากาศการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านสันกำแพง

2020-02-03T21:04:37+07:001 กุมภาพันธ์ 2020|ภาพกิจกรรม|