Monthly Archives: มกราคม 2020

>>>มกราคม

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2563

2020-02-03T19:00:22+07:0031 มกราคม 2020|ภาพกิจกรรม|

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2563

2020-02-03T18:37:29+07:0031 มกราคม 2020|ภาพกิจกรรม|

โรงเรียนบ้านสันกำแพงได้จัดกิจกรรมเชิญชวนให้ผู้ใจบุญร่วมสมทบทุนกองทุน 10 บาท ในกองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563

2020-01-30T05:59:40+07:0029 มกราคม 2020|ภาพกิจกรรม|

คณะศึกษาดูงานจากบัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิจัยหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

2020-01-24T10:24:47+07:0023 มกราคม 2020|ภาพกิจกรรม|

กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง (Day Camp) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562

2020-01-22T20:31:01+07:0022 มกราคม 2020|ภาพกิจกรรม|

กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง (Day Camp) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

2020-01-22T22:04:21+07:0021 มกราคม 2020|ภาพกิจกรรม|

กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง (Day Camp) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

2020-01-21T04:56:03+07:0020 มกราคม 2020|ภาพกิจกรรม|