Monthly Archives: ธันวาคม 2019

>>>ธันวาคม

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างเหมาบริการ

2019-12-28T09:31:43+07:0027 ธันวาคม 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์|

โครงการปฏิบัติศีล สมาธิ ปัญญา โดยพระอาจารย์ทองล้วน อภิชาโต และคณะสัมมาปฏิบัติ

2020-01-30T06:12:50+07:0027 ธันวาคม 2019|ภาพกิจกรรม|

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2562

2020-01-02T13:47:52+07:0025 ธันวาคม 2019|ภาพกิจกรรม|

บรรยากาศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้ง 69 ภาคเหนือ ณ จังหวัดสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2562

2019-12-20T10:32:39+07:0020 ธันวาคม 2019|ภาพกิจกรรม|

โรงเรียนบ้านสันกำแพง ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการห้องเรียนต้นแบบศีลธรรม 4.0 บ-ว-ร ดีศรีเวียงพิงค์

2019-12-18T09:36:12+07:0018 ธันวาคม 2019|ภาพกิจกรรม|

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม

2019-12-17T13:28:02+07:0017 ธันวาคม 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์|

ท่านผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรการแข่งขันเขียนเรียงความเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

2019-12-17T14:10:19+07:0016 ธันวาคม 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์|

นักเรียนชั้น ป.1-2 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ สวนสัตว์เชียงใหม่

2019-12-17T13:43:33+07:0013 ธันวาคม 2019|ภาพกิจกรรม|

ทีมนักกีฬาฟุตบอลคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันฟุตบอล มงฟอร์ตคัพ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันฟุตบอล 9 คน ในรายการ ม่วงเขียว FOOTBALL 2019

2019-12-11T13:13:27+07:0011 ธันวาคม 2019|คนเก่งบ้านสันกำแพง|

ทีมนักดนตรีพื้นเมืองโรงเรียนได้รับรางวัลชมเชยการประกวดแข่งขันดนตรีพื้นเมือง โครงการ “เปิดลานงานศิลป์ ฟื้นถิ่นล้านนา ปราชญ์ผญ๋าคนเมือง” ณ โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ จ.เชียงใหม่

2019-12-11T13:31:09+07:0011 ธันวาคม 2019|คนเก่งบ้านสันกำแพง|