Monthly Archives: ตุลาคม 2019

>>>ตุลาคม

คณะผู้บริหารต้อนรับครูใหม่ คุณครูนิ่มอนงค์ เป็งมล และ คุณครูกชกร ใจระวัง

2019-10-27T14:12:27+07:0026 ตุลาคม 2019|ภาพกิจกรรม|

การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2/2562

2019-10-27T13:28:40+07:0026 ตุลาคม 2019|ภาพกิจกรรม|

การนำเสนอแผนการจัดกิจกรรมและผลการจัดกิจกรรมตามแนวทฤษฏี Constructionism ประจำภาคเรียนที่ 2/2562

2019-10-27T14:38:05+07:0024 ตุลาคม 2019|ภาพกิจกรรม|

โรงเรียนบ้านสันกำแพง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง (วิชาเอกประถมศึกษา, ภาษาไทย, และ การศึกษาพิเศษ)

2019-10-21T14:49:42+07:0021 ตุลาคม 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์|

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562(สนามบ้านสันกำแพง)

2019-10-09T12:14:42+07:005 ตุลาคม 2019|ภาพกิจกรรม|

การมอบเกียรติบัตรรางวัลการประกวดแข่งขันโครงงานบูรณาการ ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 และรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขัน “เวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับชาติครั้งที่ 3 ภาคเหนือ ณ จ.พิษณุโลก”

2019-10-09T14:08:46+07:003 ตุลาคม 2019|ภาพกิจกรรม|

วงดนตรีพื้นเมืองโรงเรียนบ้านสันกำแพง ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดดนตรีพื้นเมือง ระดับประถมศึกษาในงานวันกตัญญูหลวงปู่หล้าฯ ปี 2562

2019-10-01T20:02:06+07:001 ตุลาคม 2019|คนเก่งบ้านสันกำแพง|