Monthly Archives: สิงหาคม 2019

>>>สิงหาคม

ร่วมงาน The 12th Northern Region EP/MEP Open House 2019 ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

2019-08-31T09:45:12+07:0030 สิงหาคม 2019|ภาพกิจกรรม|

คณะครูจากโรงเรียนบ้านขอบด้ง มาส่งครูผู้ช่วยบรรจุใหม่

2019-08-31T16:05:56+07:0029 สิงหาคม 2019|ภาพกิจกรรม|

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอนุบาลวิหารแดง สพป.สระบุรี เขต 2

2019-08-28T12:02:19+07:0027 สิงหาคม 2019|ภาพกิจกรรม|

ผู้อำนวยการและสมาคมผู้ปกครองมอบเกียรติบัตรงาน Thailand STEM Festival 2019 และทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ

2019-09-25T10:54:31+07:0026 สิงหาคม 2019|คนเก่งบ้านสันกำแพง|

ต้อนรับครูผู้ช่วยบรรจุใหม่รายงานตัว (วิชาเอกคอมพิวเตอร์ และดนตรี)

2019-08-26T20:47:09+07:0023 สิงหาคม 2019|ภาพกิจกรรม|

คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) มาศึกษาดูงานห้องเรียน MEP

2019-08-26T16:17:03+07:0023 สิงหาคม 2019|ภาพกิจกรรม|

การประชุมสัมมนาผู้ปกครองนักเรียน แนะแนวการศึกษาต่อ ม.1 จัดโดยฝ่ายวิชาการ ร่วมกับ คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

2019-08-18T17:57:22+07:0018 สิงหาคม 2019|ภาพกิจกรรม|

นักกีฬาฟุตบอลบ้านสันกำแพง คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี และ รองชนะเลิศอันดับที่ 3 รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี

2019-08-14T20:08:42+07:0014 สิงหาคม 2019|คนเก่งบ้านสันกำแพง|