Monthly Archives: มิถุนายน 2019

>>>มิถุนายน

กองงานสาธารณสุขอำเภอสันกำแพง มาให้ความรู้แก่นักเรียนชั้น ป.6 ในหัวข้อ “โรคไข้หวัดใหญ่ การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก”

2019-06-12T22:09:14+07:0010 มิถุนายน 2019|ภาพกิจกรรม|

การมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้ผ่านโครงการอบรมกีฬาทางวิชาการ เอแมท คำคม ครอสเวิร์ด ซูโดกุ ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2562 ดำเนินการโดยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบ้านสันกำแพง

2019-06-07T16:12:12+07:005 มิถุนายน 2019|ภาพกิจกรรม|

โครงการอบรมกีฬาทางวิชาการ เอแมท คำคม ครอสเวิร์ด ซูโดกุ ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2562 ดำเนินการโดยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบ้านสันกำแพง

2019-06-07T14:01:25+07:001 มิถุนายน 2019|ภาพกิจกรรม|