Daily Archives: 15 มีนาคม 2019

นักเรียนชั้น ป.5 รับเกียรติบัตร “โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน” (D.A.R.E ประเทศไทย) ภาคเรียนที่ 2/2561

2019-03-15T15:41:50+00:0015 มีนาคม 2019|ภาพกิจกรรม|

ท่านผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรรางวัลให้แก่นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษชั้น ป.6 ประจำปีการศึกษา 2561

2019-03-21T14:03:53+00:0015 มีนาคม 2019|คนเก่งบ้านสันกำแพง|

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ฝ่ายทุนการศึกษาได้มอบทุนให้แก่นักเรียนจำนวน 20 คน

2019-03-21T11:57:21+00:0015 มีนาคม 2019|ภาพกิจกรรม|